Splošno

Za gostinstvo, hotelirstvo in kuhinje družbene prehrane nudimo svetovanje in izvedemo prenovo ali servis obstoječe opreme s ciljem

 

Primeri:

 

Skladiščenje živil (skladišče, hladilniki, odlagalne police)

Priprava in toplotna obdelava jedi (kuhanje, cvrtje, dušenje, parno konvekcijsko parjenje)

Serviranje jedi (neposredno iz toplih  kopeli, solatnih barov, s servirnimi vozički)

Posredujemo razpoložljivo opremo različnih proizvajalcev, kot npr.:

 

Pri izvedbi upoštevamo analizo in ugotavljanje kritičnih točk pri zagotavljanju higienskih in zdravstvenih vidikov priprave, hranjenja in razdeljevanja hrane (t.i. zahteve sistema HACCP) s ciljem varovanja potrošnikov.  Z določenimi preventivnimi ukrepi (osebje, oprema, prostori, zrak, metode priprave) je možno preprečiti ali znižati tveganje na sprejemljivo raven glede na stanje stroke in zahteve predpisov.