Izbira moči klimatske naprave

Izbira moči klimatske naprave je odvisna od velikosti prostora, ki ga želimo ohlajati, lege glede na smeri neba, izoliranosti stavbe, površine steklenih sten stavbe in števila naprav in oseb, ki se bodo v prostoru nahajali. Določimo volumen prostora, ki ga želimo klimatizirati (dolžina x širina x višina).

Preračun: 

Dobljeno število kubičnih metrov pomnožimo s številko 25 W/m3. Za podstrešje, prostor z velikimi steklenimi stenami obrnjenimi proti jugu ali jugozahodu prostornino pomnožimo s številko 35 W/m3.

Prištejemo moč strojev in aparatov, ki se nahajajo v prostoru, (TV, računalnik, ostali stroji,…).

Prištejemo po 100 W hladilne moči za vsako osebo, ki se nahaja v prostoru.

Seštevek nam pove potrebno hladilno moč klimatske naprave.