Energetsko in izvedbeno svetovanje:

Strokovna montaža je pogoj za zanesljivo in učinkovito delovanje klimatskih naprav.

Naročnikom strokovno svetujemo pri izbiri pravilne namestitve naprav, saj lahko nenatančna in nestrokovna montaža povzročila izpust hladiva v okolje, precej večjo porabo elektične energije in s tem povezano krajšo življenjsko dobo naprave.

Svetujemo najugodnejšo namestitev klimatske naprave glede na čim učinkovitejše ohlajanje ali gretje celotne etaže/stanovanja in najmanjše možne oddaljenosti zunanje in notranje enote, napravo zaženemo, stestiramo delovanje in vam podamo navodila za upravljanje.

Kontakt:

041/ 630 153, Gorazd Bratož