Splošno

Za vso novo vgrajeno opremo in proizvode nudimo in upoštevamo garancijo, za vse opravljene storitve pa izvajamo servis in vzdrževanje s ciljem čim daljše življenjske dobe in možnosti uporabe opreme in proizvodov (opreme, aparatov).